liên hệ

CÔNG TY XÉT NGHIỆM Y KHOA MEDILAB

Địa chỉ: 597 Đại lộ bình dương, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 02743.819.244 – 091.68.86.291

Email: xnmedilab@gmail.com

Website: xetnghiemmedilab.vn