BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Quý khách gọi hotline 0274 381 924 – 0916 886 291 để biết thêm chi tiết

GHI CHÚ

 

E Ống EDTA Xanh dương
C Ống Citrate Xanh lá
H Ống Heparin Đen
S Ống Serum Đỏ
NT Nước tiểu  
P Phân  
Đ Đàm  
D Dịch  
E Ống EDTA Xanh dương
C Ống Citrate Xanh lá
H Ống Heparin Đen
S Ống Serum Đỏ
NT Nước tiểu  
P Phân  
Đ Đàm  
D Dịch  

STTTên dịch vụGiá tiền
VNĐ
Loại mẫu
1Công thức máu (CBC/NFS)80,000E
2Nhóm máu (ABO,Rh)140,000E
3VS/ESR30,000C
4TS - TC60,000*
5PT/TQ80,000C
6APTT/TCK80,000C
7INR80,000C
8Fibrinogen200,000C
9Dengue NS1200,000H,S
10Dengue IgG-IgM200,000H,S
11Cholesterol45,000E,H,S
12Triglycerides45,000E,H,S
13HDL-C45,000E,H,S
14LDL-C45,000E,H,S
15Lipid Total45,000E,H,S
16Glucose (Đói)35,000H,S
17Glucose (No)35,000H,S
18HbA1c150,000E
19NP dung nạp Đường huyết (3 lần)140,000H,S
20NP dung nạp Đường huyết (2 lần)100,000H,S
21SGOT/AST45,000E,H,S
22SGPT/ALT45,000E,H,S
23GGT45,000E,H,S
24Bilirubin (T,D,I)105,000E,H,S
25Albumin40,000E,H,S
26Total Protein35,000E,H,S
27Urea/BUN30,000E,H,S
28Creatinine40,000E,H,S
29Ion đồ (Na,K,Ca,Cl)100,000H,S
30Amylase50,000H,S
31Uric Acid40,000H,S
32CRP100,000E,H,S
33ASO (Anti Streptolysin O)60,000E,H,S
34RF (Rheumatoid Factor)80,000E,H,S
35Tổng phân tích nước tiểu50,000NT
36HBsAg (Abbott/Roche)150,000E,H,S
37Anti HBs (Abbott/Roche)200,000E,H,S
38Anti HCV (Abbott/Roche)160,000E,H,S
39Anti HAV IgG-IgM320,000H,S
40H.pylori IgG-IgM400,000H,S
41H.pylori phân250,000P
42H.pylori C14 hơi thở700,000*
43CK-MB100,000E,H,S
44Troponin I120,000H,S
45NT-ProBNP600,000E,S
46FT3150,000E,H,S
47FT4150,000E,H,S
48TSH150,000E,H,S
49PSA (Tuyến tiền liệt)250,000E,H,S
50Calcitonin (Tuyến giáp)220,000E,H,S
51CEA (Đại tràng)200,000E,H,S
52AFP (Gan)200,000H,S
53HCC Risk (Wako) (Gan)1,800,000S
54Cyfra 21.1 (Phổi)250,000E,H,S
55CA 72.4 (Dạ dày, Nội tiêu hóa)250,000E,H,S
56CA 19.9 (Tụy, Ống mật)250,000E,H,S
57CA 15.3 (Tuyến vú)250,000E,H,S
58CA 125 (Buồng trứng)250,000E,H,S
59ROMA Test (Buồng trứng)600,000E,H,S
60SCC (Cổ tử cung)270,000E,H,S
61IgE200,000E,H,S
62RIDA qLine Allergy(Panel 1 VIET ĐL)1,000,000H,S
63RIDA qLine Allergy (Panel 4 ĐL)1,000,000H,S
64Echinococcus IgG (Sán chó)200,000H,S
65Toxocara canis IgG (Giun đũa chó)200,000E,H,S
66Strongyloides IgG (Giun lươn)200,000E,H,S
67Fasciola sp IgG (Sán lá gan)200,000H,S
68Cysticercose (Taenia Solium) IgG (Sán dãi heo)200,000H,S
69Toxoplasma IgG200,000E,H,S
70Beta HCG200,000E,H,S
71Rubella IgG-IgM (Sởi Đức)350,000E,H,S
72Double Test490,000S
73Triple Test400,000S
74Pap smear120,000D
75Pap E-Prep700,000D
76Pap ThinPrep700,000D
77HPV-Genotype (Human Papilloma Virus)500,000NT,D
78Semen analysis (Tinh trùng đồ) 150,000D
79Anti HBc Total (IgG+IgM)(Roche)200,000E,H,S
80Anti HBc IgM200,000E,H,S
81HBeAg (Qualitative, định tính)155,000E,H,S
82Anti HBe155,000E,H,S
83HBV-DNA Realtime (định lượng)450,000E,S
84HBV-DNA Cobas (Roche)1,800,000E,S
85HBV Genotype Taqman + ADV, LAM1,000,000E,S
86HBsAg (Roche) (Đ.lượng, quantitative)600,000E,S
87HCV - RNA Realtime (định lượng)750,000E,S
88HCV-RNA Cobas (Roche)1,800,000E,S
89HCV - RNA Genotype Taqman1,200,000E,S
90Anti HEV IgG-IgM360,000H,S
91Anti Cytomegalo Virus IgG-IgM (Abbott)480,000E,H,S
92CMV- DNA (Roche – Đ. Lượng)1,200,000E
93Anti SLA/LP (Soluble liver antigen/Liver Pancreas)250,000H,S
94Malaria/blood (P.f, P.v Ag) (test nhanh) 200,000H,S
95Influenza A IgG (Cúm)300,000H,S
96Measles IgG-IgM (Sởi)900,000H,S
97Mumps IgG-IgM (Quai bị)900,000H,S
98Varicella Zoster IgA (Thủy đậu) (Elisa)900,000H,S
99Soi phân tìm KSTĐR60,000P
100Máu ẩn trong phân (FOB)140,000P
101Fe (Sắt huyết thanh)60,000H,S
102Ferritine150,000E,H,S
103Transferrin (Hemosiderophilin, Siderophilin)250,000S
104Folate200,000S
105Điện di Haemoglobine (Electrophoresis Hb)450,000E
106Magnesium /blood (Mg)60,000H,S
107Zinc (Kẽm)300,000S
108Vitamin B12 (Cyanocobalamin)150,000E,H,S
109GH (Growth Hormone) (hGH)200,000S
110TB Antibody(Tuberculosis, BK antibody)(HTCĐ Lao)150,000S
111Tuberculosis PCR (MTB) (PCR Lao)350,000Đ,D,NT
112Cấy + Kháng sinh đồ (Đàm, dịch, NT)320,000Đ,D,NT
113Anti EBV IgG-IgM (Epstein-Barr Virus)600,000H,S
114EBV-DNA (Roche –Đ. Lượng)1,200,000E
115Ceton / Keton máu50,000S
116Insulin160,000E,H,S
117Cortisol /blood160,000E,H,S
118ACTH (AdrenoCorticoTrophic Hormone)240,000E
119Alkaline Phosphatase (ALP)50,000H,S
120LDH (Lactate DeHydrogenase)40,000H,S
121Điện di Protein (Protein Electrophoresis)450,000H,S
122Cystatin C200,000H,S
123Phosphorus, Phosphate, (P), (P04) /blood 60,000H,S
124Lipase120,000H,S
125Amylase niệu40,000NT
126Creatinine niệu45,000NT
127Mircro Albumine100,000NT
128Protein niệu / 24h100,000NT
129Điện di Protein/ NT450,000NT
130CPK (CK) (Creatine Phosphat Kinase) 120,000E,H,S
131B.N.P (B type Natriuretic Peptide)650,000E,S
132T3 (Triiodothyronin)150,000E,H,S
133T4 (Thyroxin)150,000E,H,S
134TSH Receptor Ab (TRAb)450,000H,S
135Thyroglobulin (TG)250,000E,H,S
136Anti Thyroglobulin (Anti TG)250,000E,H,S
137Anti Microsomal (Anti-TPO)250,000H,S
138FSH (Follicle Stimulating Hormone)150,000E,H,S
139LH (Luteinizing Hormone)150,000E,H,S
140Prolactin ( PRL )150,000E,H,S
141Estradiol (E2)150,000E,H,S
142Progesterone150,000E,H,S
143Testosterone150,000E,H,S
144ADH (AntiDiureticHormon)400,000E,H,S
145DHEA SO4 (Dehydro Epi androsterone)180,000E,H,S
146Free Testosterone Index (FTI%)400,000H,S
147SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) 180,000H,S
148ANA Test (Anti Nuclear Ab)160,000E,H,S
149ANA 8 Profiles1,000,000E,H,S
150Anti ds DNA (Anti-double stranded DNA)350,000E,H,S
151Candida IgG-IgM (Nấm Cadida)400,000H,S
152Aspergillus IgG-IgM (Nấm Aspergillus)400,000E,H,S
153Angiostrongylus IgG-IgM (Giun tròn)400,000H,S
154Sero Amibe/E.histolytica (Trùng kiết lị)200,000H,S
155Ascaris lumbricoides IgG-IgM (Giun đũa người)400,000H,S
156Cysticercose (Taenia Solium) IgM (Sán dãi heo)200,000H,S
157Clonorchis sinensis IgG-IgM (Sán lá gan nhỏ)400,000H,S
158Echinococcus IgM (Sán chó)200,000H,S
159Sero Filariasis IgG (Giun chỉ)400,000H,S
160Gnathostoma IgG (Giun đầu gai)200,000H,S
161Paragonimus IgG-IgM (Sán lá phổi)400,000H,S
162Schistosoma mansoni IgG (Sán máng)200,000H,S
163Toxoplasma IgM200,000H,S
164Trichinella Spiralis IgG-IgM (Giun xoắn)400,000H,S
165Beta CrossLaps/Serum180,000E,H,S
166PTH (Parathyroid Hormone)150,000E,H,S
167Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide)300,000E,H,S
168Osteocalcin180,000E,H,S
169P1NP Total (Total Procollagen type 1 aminoterminal)600,000H,S
17025-OH Vitamin D350,000E,H,S
170HLA B27 (Viêm cột sống dính khớp)1,500,000E
172Leptin (Phát hiện béo phì)250,000E,H,S
173Actitest – Fibrotest (Chẩn đoán xơ gan)1,800,000S
174AMH (Anti-Mullerian Hormone)(Roche)750,000H,S
175Heroin, Morphin/Blood (EIA)350,000E
176Panel xét nghiệm gây nghiện trong nước tiểu
Methamphetamine (Ma túy tổng hợp, Ma túy đá)
Heroine, Morphin (Thuốc phiện)
Ecstasy (Thuốc lắc)
Cannabinoids (Cần sa, bồ đà)
400,000NT
177Barbiturates (Thuốc an thần) (Nước tiểu)240,000NT
178Cocaine (Ma túy chiết xuất tự nhiên) (Nước tiểu)240,000NT
179Ethanol (Cồn/máu) 150,000E,H,S
180Chì / máu (Plomb) (Lead) 330,000E
181Copper (Cu) (Đồng tự do) 100,000H,S
182HIV Combo Ab/Ag (Hòa Hảo)380,000E,H,S
183Anti HIV(Pasteur)480,000E,H,S
184Syphilis/BW190,000E,H,S
185VDRL/RPR định lượng (Roche)200,000H,S
186HSV 1,2 IgG-IgM (Herpes Simplex Virus)900,000E,H,S
187HSV DNA Genotype (Herpes Simplex Virus)450,000E,S,D
188Chlamydia trachomatis IgG-IgM900,000H,S
189C.trachomatis -N.gonorrhoeae DNA450,000D,NT
190Soi nhuộm tìm lậu cầu100,000D
191Factor V leiden250,000C
192Anti Thrombin III (AT III)350,000C
193D-dimer350,000C
194Fructosamine (Siemens)150,000E,H,S
195ICA (Islet cell Autoantibody)350,000S
196Creatinin clearance (Độ thanh thải Creatinin)80,000NT + H/S
197G6-PD (Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase)200,000E